Quick Dice0 votes : 0 / 5 1

Quick Dice

Quick Dice là một trò chơi phản ứng nhanh với xúc xắc và đổ bóng!

bằng cách cung cấp xúc xắc, Mục tiêu chính của bạn là vượt qua tất cả các khó khăn và giành được điểm số cao. Quick Dice rất dễ chơi nhưng mọi lựa chọn đều cơ bản ~ càng nhiều số bạn thả xuống một bóng tương tự, bạn càng ghi được nhiều điểm tập trung hơn.